Ngày đăng: 25/01/2011
Suất vốn đầu tư xây dựng công trình

Ngày 31/03/2010 Bộ Xây dựng đã có quyết định số 411/QĐ-BXD ngày 31/03/2010 công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình năm 2009Ngày 31/03/2010, Bộ Xây dựng đã có quyết số 411/QĐ-BXD công bố tập suất vốn đâu tư xây dựng công trình năm 2009. Dữ liệu suất vốn đầu tư xây dựng công trình năm 2009 kèm theo quyết định nói trên để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý đầu tư xây dựng công trình tham khảo, sử dụng vào việc đầu tư, phân tích, đánh giá hiệu quả dự án đầu tư và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Download Suất vốn đầu tư ở đây
Thiết kế nội thất
Dịch vụ hda

Đây là dịch vụ bổ trợ và có thể kết hợp với dịch vụ đầu tiên để tạo thành một gói dịch vụ hoàn chỉnh hoặc có thể thực hiện độc lập. Sản phẩm đầu ra là bộ hồ sơ thiết kế nội thất để có thể sản xuất, lắp đặt tất cả những thiết bị trong không gian nội thất.

Gói thiết kế nội  thất
Cao cấp
200,000(đ /m2 sàn)
Chuyên nghiệp
150,000(đ /m2 sàn)
Mở rộng
120,000(đ/m2 sàn)
Cơ bản
100,000(đ/m2 sàn)
Tiết kiệm
8000,000(đ/ bộ hồ sơ)
Những văn bản mới nhất Những thủ tục pháp lý

Gói các dự án chính Nhà ở gia đình Nội thất nhà ở